Stein Arne Hove er født i 1961, og utdannet grafisk designer fra Den Grafiske Højskole i København. Han har jobbet som freelance illustratør og blant annet illustrert bøker for Tiden Norsk Forlag. Stein Arne bor på Kampen
i Oslo, er gift og har to barn. Som det framgår av tegningen ovenfor, er han venstrehendt, avhengig av kaffe, og engstelig av natur.

Stein Arne Hove © 2012